Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

  • AVG-groot.jpg

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

john ten voorde kantoor & projectinrichters conformeert zich vanzelfsprekend aan de nieuwe regels! In effect betekent dit dat wij uw toestemming nodig hebben om uw (persoons) gegevens te mogen gebruiken voor onze nieuwsbrieven. Hier kunt u ons uw hernieuwde toestemming verlenen om uw gegevens te kunnen gebruiken. Voor onze nieuwe privacy verklaring verwijzen wij u graag naar de contactpagina van deze website!